Hoofdinhoud

Voorwaarden Bestelgerust shop van MARQUA Schilderijen & Workshops

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De bestelling kan binnen 4 uur worden geannuleerd; daarna niet meer.

De schilderijen en emblemen kunnen binnen 7 dagen na verzending worden geretourneerd, met opgaaf van reden. Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet binnen deze termijn een e-mail worden gezonden naar marionquaadvliet@hotmail.com . Verzendkosten komen voor rekening van de klant, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Producten kunnen op afspraak ook terug worden gebracht. Na ontvangst van het product door ons en na vaststelling dat het product niet gebruikt en/of beschadigd is, wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen geretourneerd op de rekening waarmee betaald is. De mondkapjes kunnen niet worden geretourneerd, i.v.m. hygiëne COVID-19.

Indien er fouten zitten in de producten dan dienen deze binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden (marionquaadvliet@hotmail.com) onder verval van recht. Als de klacht gegrond is, dan bieden wij in overleg herstel, vervanging of terugbetaling aan. Schade als gevolg van gebruik van de producten c.q. slijtage komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door ons om de order uit te kunnen voeren. Wij werken binnen de regels van de AVG. Deze webshop wordt beheerd door Digifactory. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is wegens het gebruik van c.q. defecten aan c.q. hacks van deze website.

Levering/retour beleid Bestelgerust shop van MARQUA Schilderijen & Workshops

Wij leveren binnen enkele werkdagen na ontvangst van de bestelling. Dit is geen fatale termijn. Als het later wordt, dan sturen wij een e-mail hierover. Indien het later wordt dan 14 dagen na bestelling, dan heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Retourneren kan voor wat betreft de schilderijen en emblemen binnen de kaders van de Wet Koop op Afstand. Zie de Algemene Voorwaarden. De mondkapjes kunnen niet geretourneerd worden ivm hygiëne COVID-19.
MARQUA Schilderijen & Workshops — KvK: 59536012 — Bosscheweg 12, 5261 AA Vught — 0736568468marionquaadvliet@hotmail.com